+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

O B A V I J E S T O POČETKU ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE U KANTONU SARAJEVO ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine

Nastava u prve dvije sedmice školske 2020/2021. godine, prilagođena trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, odvijat će se prema sljedećim modelima:

OSNOVNA ŠKOLA
a) Učenici razredne nastave, što podrazumjeva učenike od I-IV razreda, odnosno i V razreda u onim školama u kojima se razredna nastava odvija i u V razredu, će u periodu od 1. do 14. septembra pohađati redovnu nastavu prema sljedećem modelu:

 Prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića.
 Za učenike koji prvi put kreću u predmetnu nastavu, škola može organizovati prijem učenika u cilju upoznavanja učenika sa predmetnim nastavnicima uz poštivanje epidemioloških mjera.
 Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.
 Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola. Nastava će se realizirati uz obavezno poštovanje donesenih epidemioloških mjera.
 U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, Škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.
 Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.
 Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.
 Roditelj odnosno staratelj učenika razredne nastave, koji usljed gore navedenih okolnosti ne može pohađati redovnu nastavu u školi, dužan je najkasnije do 27.8.2020. godine dostaviti školi pismenu izjavu da učenik ne može pohađati redovnu nastavu u školi, i da mu je potrebno dostavljati nastavne materijale u elektonskoj formi. Pismenom izjavom u tom smislu smatra se i izjava dostavljena putem e-maila ili na adresu škole.
 Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.

b) Učenici predmetne nastave, što podrazumjeva učenike od VI-IX razreda, odnosno i V razreda u onim školama u kojima se predmetna nastava odvija i u V razredu, nastavu će pohađati „online“.

 „Online“ nastava će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevu, Smjernicama za praćenje i vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja za osnovne i srednje škole, koje dokumente će školama dostaviti Ministarstvo, za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo.

c) Paralelne škole i centri će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave u paralelnim školama kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

d) U svim razredima osnovne škole, uključujući i paralelne škole, osim učenika I razreda, nastavnici neće realizirati nove nastavne sadržaje, nego će učenike upoznati sa nastavnim planom i programom i ponavljati gradivo iz prethodnog razreda. U skladu sa predhodno navedenim nastavnici će planirati godišnji i mjesečni plan i program rada.

e) Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj će se u svim razredima osnovne škole izvoditi „online“. Roditeljske sastanke je obavezno održavati jedanput sedmično. Preporučuje se da se roditeljski sastanci održe „online“.

SREDNJA ŠKOLA

f) Za sve učenike od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po online modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

 Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01.09.2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.
 „Online“ nastava za sve učenike će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevo, Smjernicama za praćenje i vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja za osnovne i srednje škole.
 U svim razredima srednje škole, osim učenika I razreda, profesori neće realizirati nove nastavne sadržaje, nego će učenike upoznati sa nastavnim planom i programom i ponavljati gradivo iz prethodnog razreda. U skladu sa predhodno navedenim nastavnici će planirati godišnji i mjesečni plan i program rada.
 Srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštovanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
 Roditelj odnosno staratelj učenika koji pohađaju školu za učenike s teškoćama u razvoju, a koje ne može pohađati redovnu nastavu u školi, dužan je najkasnije do 27.8.2020. godine dostaviti školi pismenu izjavu da učenik ne može pohađati redovnu nastavu u školi, i da mu je potrebno dostavljati nastavne materijale u elektonskoj formi. Pismenom izjavom u tom smislu smatra se i izjava dostavljena putem e-maila ili na adresu škole.
 Srednja muzička škola će izvoditi redovnu nastavu u učionicama, uz obavezu poštivanja donesenih epidemioloških mjera, osim oblika nastave kod kojih se ne mogu ispoštovati epidemiološke mjere. Takvi oblici nastave će se izvoditi prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.
 Praktičnu nastavu, koja se ne može realizirati „online“, treba omogućiti učenicima da obave u školi i/ili kod poslodavca uz poštivanje donesenih epidemiološkh mjera.
 Škole koje provode neke od međunarodnih programa pratiće smjernice organizacije po čijim okriljem se organiziraju međunarodni programi.

Napomena: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

obavijest_o_realizaciji_nastave_u_novoj_skolskoj_2020-2021

Facebook
Twitter
LinkedIn