+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Informacija o početku školske 2020/2021. godine

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo Naredbu o početku školske 2020/2021. godine i organizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.
U prilogu pomenute Naredbe dato je i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini kao i Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca, a u kojoj su date precizne upute o odvijanju nastave u aktuelnim epidemiološkim uvjetima.

Želimo Vam uspješan i sretan početak nove školske godine!

metodologija-2020

NAREDBA

Uputstvo-

 

Facebook
Twitter
LinkedIn