+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

O školi

Zbog specifičnosti situacije u oblasti osnovnog obrazovanja na području općine Ilijaš (kontinuirano povećanje broja učenika iz godine u godinu, zbog povećanja broja stanovnika urbanog dijela općine Ilijaš) učenici su pohađali nastavu u prekobrojnim odjeljenima kao i među smjeni u JU Osnovnoj školi “Hašim Spahić”, što je otežano uticalo na odvijanje nastavnog procesa.

Općinsko vijeće Ilijaš na 23. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12.2006.godine, donijelo Odluku o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Osnovne škole u Starom Iliašu.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24513/07 od 26.09.2007. godine utvrđeno je postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Stari Ilijaš” Ilijaš.

U cilju realizacije ove Odluke Općina Ilijaš je u 2007. godini obezbijedila zemljište, riješila imovinsko – pravne odnose i finansirala izradu projektno – tehničke dokumentacije.

Također, Općina je provela proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji ove škole.

Ugovor sa odabranim izvođačem, firmom Miprogradnja d.o.o. Ilijaš, potpisali su, kao sufinansijeri, Općina Ilijaš i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo19.10.2007. godine u vrijednosti od 3.155.125,97 KM sa uračunatim PDV-om.

Izgradnja školskog objekta se odvijala fazno, u skladu sa obezbijeđenjem finansijskih sredstava, koje zbog finansijske krize nije išlo planiranom dinamikom. Zbog nemogućnosti realizacije ugovorenih radova, Investitori su bili prisiljeni prekinuti Ugovor sa prvobitnim Izvođačem radova, te izabrati novog Izvođača, firmu “Sela” d.o.o.

Nakon raskida Ugovora sa prvobitnim Izvođačem ostali su nedovršeni radovi koji su se odnosili na dio radova unutrašnjeg uređenja (podovi učionica, radovi završne obrade fiskulturne sale, spušteni stropovi i moleraj učionica), veći dio radova grijanja i ventilacije, fina montaža elektro i vodovodnih instalacija i slično i ovi radovi su povjereni novom izvođaču.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici, održanoj dana 03.07.2013. godine, donijela Odluku o osnivanju JU Osnovna škola “Stari Ilijaš”.

Nakon što su radovi završeni objavljen je tender za opremu, odabrani su najpovoljniji ponuđači.

Škola je 21.08.2014.godine dobila i upotrebnu dozvolu, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenje djelatnosti osnovnog obrazovanja i odgoja učenika, prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu Kantona Sarajevo.

28.augusta 2014.godine održani su preliminarni roditeljski sastanci na koje se odazvalo 450 roditelja. Zajednički sastanci sa učenicima, roditeljima i voditeljima odjeljenja imali su za cilj da se učenici i roditelji upoznaju sa voditeljima odjeljenja, upoznaju sa samim školskim objektom, te protokolom ceremonije otvaranja škole, pri čemu su roditeljima uručene pozivnice za svečano otvorenje. Škola je opremljena savremenim namještajem koji je smješten u učionice, tako da je sve spremno za redovan početak nastave. Nakon obilaska škole roditelji nisu krili svoje zadovoljstvo i oduševljenje uslovima koje će njihova djeca imati za rad u novosagrađenoj školi.

Nakon što su radovi završeni objavljen je tender za opremu, odabrani su najpovoljniji ponuđači.

Škola je 21.08.2014.godine dobila i upotrebnu dozvolu, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijelo je Rješenje o ispunjavanju uslova za vršenje djelatnosti osnovnog obrazovanja i odgoja učenika, prema nastavnom planu i programu za osnovnu školu Kantona Sarajevo.

28.augusta 2014.godine održani su preliminarni roditeljski sastanci na koje se odazvalo 450 roditelja. Zajednički sastanci sa učenicima, roditeljima i voditeljima odjeljenja imali su za cilj da se učenici i roditelji upoznaju sa voditeljima odjeljenja, upoznaju sa samim školskim objektom, te protokolom ceremonije otvaranja škole, pri čemu su roditeljima uručene pozivnice za svečano otvorenje. Škola je opremljena savremenim namještajem koji je smješten u učionice, tako da je sve spremno za redovan početak nastave. Nakon obilaska škole roditelji nisu krili svoje zadovoljstvo i oduševljenje uslovima koje će njihova djeca imati za rad u novosagrađenoj školi.

Obzirom da se radi o velikom školskom području i da su mjesta stanovanja učenika udaljena više od 2 kilometra od školskog objekta, za sve učenike koji imaju potrebu za korištenjem prijevoza, obezbijeđen je kvalitetan prijevoz iz naseljenih mjesta Bioča, Misoča, Malešići, G.Luka do samog školskog objekta. Ovo je naročito bitno zbog same bezbijednosti učenika jer se škola nalazi uz izrazito frekventan regionalni put 444 Semizovac-Podlugovi.

Ovaj objekat je od iznimne važnosti za učenike i roditelje ovog područja, prvenstveno zbog udaljenosti, a onda i zbog mnogo boljih uvjeta koje će novi objekat pružiti.

U sklopu objekta, učenici će, između ostalog, imati pristup velikoj sportskoj sali, kuhinji, biblioteci, kao i stomatološkoj ambulanti. U školi će biti organizovan produženi boravak za učenike.

U izgradnju i opremanje ovog objekta je uloženo oko 5 miliona KM, a najveći investitor je Kanton Sarajevo. Ovo je najvrijednija investicija na području Općine Ilijaš u poslijeratnom periodu. Nadzor nad izvođenjem radova u svim fazama vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Školu su svečanim presijecanjem vrpce otvorili Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine g. Bakir Izetbegović, Premijer Vlade Kantona Sarajevo g. Muhamed Kozadra, Načelnik Općine Ilijaš g. Akif Fazlić i tadašnji direktor JU OŠ Stari Ilijaš g. Mahir Dević.