+387 33 402 400

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

JU
OSNOVNA ŠKOLA
"Stari Iljaš"

O školi

Naši
PARTNERI

Zbog specifičnosti situacije u oblasti osnovnog obrazovanja na području općine Ilijaš (kontinuirano povećanje broja učenika iz godine u godinu, zbog povećanja broja stanovnika urbanog dijela općine Ilijaš) učenici su pohađali nastavu u prekobrojnim odjeljenima kao i među smjeni u JU Osnovnoj školi “Hašim Spahić”, što je otežano uticalo na odvijanje nastavnog procesa.

Općinsko vijeće Ilijaš na 23. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12.2006.godine, donijelo Odluku o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Osnovne škole u Starom Iliašu.

Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24513/07 od 26.09.2007. godine utvrđeno je postojanje javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola „Stari Ilijaš” Ilijaš.

 

U cilju realizacije ove Odluke Općina Ilijaš je u 2007. godini obezbijedila zemljište, riješila imovinsko – pravne odnose i finansirala izradu projektno – tehničke dokumentacije.

Također, Općina je provela proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji ove škole.

Naši
PARTNERI

AKTUELNO

Nadolazeći
događaji

Raspored zvonjenja

  • ČAS 1. - 08:00h - 08:45h
  • ČAS 2. - 08:50h - 09:35h
  • ČAS 3. - 09:4h - 10:25h
  • VELIKI ODMOR
  • ČAS 4. - 10:45h - 11:30h
  • ČAS 5. - 11:35h - 12:20h
  • ČAS 6. - 12:25h - 13:10h