+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

OBAVJEŠTENJE O POČETKU NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Obavještavamo učenike i roditelje naše škole, da školska 2020/2021. godina počinje

01. septembra 2020. godine. Nastava u prve dvije sedmice školske 2020/2021. godine, prilagođeno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarejevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, odvijat će se na sljedeći način:

Prvi nastavni dan, škole vrše prijem učenika prvih (I) razreda, te učenika 5. i 6. razreda koji prelaze iz razredne nastave u predmetnu nastavu.

Prijem za učenike prvih (I) razreda će biti upriličen 1.9.2020. godine u OŠ „Stari Ilijaš“, prema sljedećem rasporedu:

I-1 (CŠ „Stari Ilijaš“) u 10:00 sati,

I-2 (CŠ „Stari Ilijaš“) u 11:00 sati,

I-3 (PŠ „Misoča“), I-4 (PŠ „Malešići), I-5 (PŠ„Bioča“) u 12:00

Prijem učenika V-3, kao i učenika VI-3 će se obaviti 1.9.2020. godine prema sljedećem rasporedu:

V-3 u 13:00 sati,

VI-3 u 14:00 sati.

Za učenike od II do IX razreda, nastava počinje 2. septembra, prema sljedećem modelu:

-učenici razredne nastave (od I do IV razreda, kao i učenici V-1 i V-2) će pohađati nastavu u prvoj smjeni i u međusmjeni, podijeljeni u grupe (15 učenika). Nastava u prvoj smjeni

(I-IV razreda) će počinjati u 08:00 sati, a nastava u međusmjeni (V-1 i V-2) u 10:45 sati.

Početak časa u prvoj (I) smjeni:                                                  Početak časa u međusmjeni:

I čas 08:00 – 08:30 h                                                                     I čas 10:45 – 11:15 h

II čas 08:35 – 09:05 h                                                                    II čas 11:20 – 11:50 h

III čas 09:10 – 09:40 h                                                                  III čas 11:55 – 12:25 h

IV čas 09:45 – 10:15 h                                                                    IV čas 12:30 – 13:00 h

V čas 10:20 – 10:50 h                                                                     V čas 13:05 – 13:35 h

Nastava će se realizirati uz obavezno poštivanje donesenih epidemioloških mjera.

Učenici predmetne nastave (V-3 razred, kao i učenici od VI do IX razreda), nastavu će pohađati „online“ u prvoj smjeni. Nastavni čas će trajati 30 minuta.

I čas 08:00 – 08:30 h

II čas 08:35 – 09:05 h

III čas 09:10 – 09:40 h

VELIKI ODMOR 20 MINUTA

IV čas 10:00 – 10:30 h

V čas 10:35 – 11:05 h

VI čas 11:10 – 11:40 h

„Online“ nastava će se realizirati u skladu sa Metodologijom realizacije „online“ nastave u Kantonu Sarajevu, Smjernicama za praćenje i vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom „online“ nastave i Smjernicama za izradu digitalnom obrazovnog sadržaja za osnovne škole, koje dokumente će školama dostaviti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem.

Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja.

 

OBAVJEŠTENJE

Facebook
Twitter
LinkedIn