Revidirana bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

Revidirana_Bodovna_rang_lista_ RAZREDNA_NASTAVA_ A-3_20230706 Revidirana_bodovna_rang_lista_TJELESNI_ZDRASTVENI_ODGOJ_ 20230706 Revidirana_Bodovna_rang_lista_INFORMATIKA_20230706 Revidirana_bodovna_rang_lista_HEMIJA__20230706 Revidirana_Bodovna_rang-lista_radnika za druge poslove__SERVIRKA

Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika

Bodovna_rang-lista_nastavnika_ENGLESKI JEZIK, 4 časa  (A-1) Bodovna_rang_lista_nastavnika_HEMIJA, 6 casova (A-2) Bodovna_rang_lista_nastavnika_RAZREDNA_NASTAVA, puna norma (A-3) Bodovna_rang_lista_radnika_za_obavljanje_ostalih_poslova_ustanove_SERVIRKA (A-4) Bodovna_ran_lista_nastavnika_TJELESNI_ZDRASTVENI_ODGOJ, 20 casova (B-1) Bodovna_rang_lista_nastavnika_INFORMATIKA,