UPRAVA ŠKOLE

Alma Salketić                                        Direktor škole 

STRUČNI SARADNICI

Nizama Rovčanin                                  Pedagog

Sead Silajdžić                                       Sekretar

Aldina Bešlija Salkić                            Socijalni radnik

Rifa Tirić                                                Bibliotekar