+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Poništenje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke

Postupak Javne nabavke pokrenut je Odlukom  o pokretanju postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: 02-IV-1515/17, od 04.04.2017.

Ugovorni organ  je izvršio objavljivanje obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1377-7-2-11/17, od  05.04.2017. godine, te je nakon toga uputio zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga specificiranih u tenderskoj dokumentaciji ponuđačima,  na adresu tri kvalificirana ponuđača. Krajnji rok za dostavljanje ponuda bio je 21.04.2017. godine.

Na obavještenje o javnoj nabavci  Konkurentski zahtjev za dostavljanje pismenih ponuda za nabavku usluga nije pristigla nijedna ponuda u predviđenom roku.

S obzirom da  na objavljeni  postupak nije pristigla nijedna ponuda, ugovorni organ je u skladu s članom 69. stav 1. i 2. i  70.  stav. 1.4 i 6.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine donio odluku kao u dispozitivu.

Download: Odluka.PDF

 

Facebook
Twitter
LinkedIn