+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Konkurentski postupak za dostavljanja užina učenicima

JU OŠ „Stari Ilijaš“  provodi konkurentski postupak za nabavku usluga dostavljanja hrane-užina učenicima u produženom boravku u JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš.

 

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  Bosne i Hercegovine  (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14).

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

 

Osnovna škola „STARI ILIJAŠ“ u Ilijašu ,

ulica Bosanski put. br. 151; 71380  Ilijaš

putem pošte ili lično u kancelariju broj: 18.

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.04.2017. godine u 13,00 sati.

Javno otvaranje ponuda obavit će se istog dana, odnosno 21.04.2017. godine u 14,00 sati u kanelariji broj 21, na adresi Ugovornog organa.

 

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti na telefon 033/402-300 ili putem email adrese: stariilijas@bih.net.ba.

Download:

OŠ-STARI-ILIJAŠ-TD-za-školu-uzine

Obavjestenje

Facebook
Twitter
LinkedIn