+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Konkurentski postupak za nabavku usluga dostavljanja hrane-užina učenicima u produženom boravku

JU OŠ „Stari Ilijaš“ provodi konkurentski postupak za nabavku usluga dostavljanja hrane-užina učenicima u produženom boravku u JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14).

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

Osnovna škola „STARI ILIJAŠ“ u Ilijašu ,
ulica Bosanski put. br. 151; 71380 Ilijaš
putem pošte ili lično u kancelariju broj: 18.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 22.05.2017. godine u 12,00 sati.
Javno otvaranje ponuda obavit će se istog dana, odnosno 22.05.2017. godine u 14,00 sati u kanelariji broj 21, na adresi Ugovornog organa.

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavku mogu se dobiti na telefon 033/402-300 ili putem email adrese: stariilijas@bih.net.ba.

Download:

Obavještenje.pdf

OŠ STARI ILIJAŠ -TD za školu

Facebook
Twitter
LinkedIn