+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Nove upute za odvijanje nastavnog procesa u školama KS

Uputstvo je doneseno  na osnovu preporuka i naredbi kriznih štabova kao i Zavoda za javno zdravstvo KS, a u skladu sa smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije koronavirusom u školama KS.

Uvažavajući organizacionu autonomiju svake škole, data su pojedinačna uputstva za odvijanje  razredne nastave, produženog boravka, predmetne nastave, kao i upute za centre odnosno zavode i paralelne škole, te srednje škole.

U uputama je navedeno, između ostalog, da kombinovani model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave ostaje na snazi do 06. novembra. Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji dozvoljenih maksimalno  15 učenika, organiziraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

Roditelji, odnosno staratelji, učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama.

Škole koje organiziraju rad produženog boravka isto čine u skladu sa epidemiološkim

preporukama. Produženi boravak radi svaki nastavni dan u redovnom radnom vremenu.

Učenici predmetne nastave od V i/ili VI razreda, nastavu pohađaju po online modelu do  06.11.2020. godine.

Inkluzivni odgoj i obrazovanje za učenike sa teškoćama u razvoju u online okruženju mora se kontinuirano realizirati. Učenici koji pohađaju razrednu nastavu imaju osiguranu podršku asistenata, a učenici koji pohađaju predmetnu nastavu po online modelu, u osnovnim i srednjim školama, imat će osiguranu podršku ranije angažovanih asistenata i članova Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju.

Radnici, roditelji i učenici škole dužni su da se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, preporuka i smjernica nadležnih organa i institucija.

Cjelokupno Uputstvo dostupno je na linku

https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/uputstvo-o-organizaciji-i-realiza…, a u njemu su sadržane i detaljno obrazložene smjernice postupanja roditelja, učenika, kao i uposlenih u školama u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji I u slučaju sumnje na infekciju.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade napominje roditelje/staratelje da imaju obavezu da svakodnevno kontrolisati tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije škole, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice. Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika.

Takođe, Ministarstvo podsjeća da škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije bolesti ili slabosti organizma. U slučaju da roditelji prijave školi da je porodica/učenik imala kontakt sa inficiranom osobom, učenik se  preventivno upućuje na pohađanje online nastave u trajanju od 15 dana.

Facebook
Twitter
LinkedIn