+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

JU OŠ “Stari Ilijaš” objavljuje Javni poziv za zakup školske kuhinje

JU OŠ »Stari Ilijaš« u Ilijašu objavljuje Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuđača za zakup školske kuhinje. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude (najviša ponuđena zakupnina). Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati na adresu: JU Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put 151., 71380 Ilijaš.

Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je  24.08.2017. godine (četvrtak)Ponude će se javno otvarati u prostorijama  JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš,  ulica Bosanski put br. 151. ,dana  25.08.2017. godine (petak) u 12:00 sati.

Download:

Javni poziv 1. dio

Javni poziv 2. dio

 

Facebook
Twitter
LinkedIn