Naziv sekcije Termin održavanja Voditelj sekcije


Mladi matematičari PŠ Malešići11:30h   ponedjeljakDelila Hindija

Mladi matematičari PŠ Malešići 11:30h   ponedjeljak Silva Ganić
Ritmička sekcija PŠ Misoča 11:30h   ponedjeljak Elma Orić
Dramska sekcija PŠ Misoča 11:30h   ponedjeljak Adisa Jusić
Dramska sekcija 11:30h   ponedjeljak Emina Mušinbegović
Vjerski hor 13:15h   ponedjeljak Nedim Avdibegović
Škola saobraćajne kontrole 13:15h   ponedjeljak Maja Herić
NUS 12:20h   ponedjeljak Ismet Bibić
Mladi fizičari 13:15h   ponedjeljak Jasmina Dizdarević
Prva pomoć 13:15h   utorak Alma Živojić
Tehnička sekcija 13:15h   utorak Selvedina Dervišević
Cvjećarsko-ekološka sekcija 11:30h   utorak Emina Grahić
Kaligrafska sekcija 13:15h   utorak Sanita Karaga Muslija
Mladi historičari 13:15h   utorak Arifa Isaković
Dramska sekcija PŠ Malešići 11:30h   utorak Sanela Durić
Odbojkaška sekcija 13:15h   srijeda Nermin Bešlija
Mali hor 11:30h   srijeda Đenita Matoruga
Recitatorska sekcija PŠ Bioča 11:30h   srijeda Fadila Ibrahimović
Lutkarska sekcija 10:25h   srijeda Merima Dervišević Prazina
Recitatorska sekcija 13:15h   četvrtak Mersiha Duraković
Literarna sekcija 13:15h   četvrtak Amina Salčinović
Dramska sekcija 13:15h   četvrtak Mirela Šljivo
Veliki hor 13:15h   četvrtak Eliza Smajlović
Ritmička sekcija 11:30h   četvrtak Vildana Polovina
Informatička sekcija-micro: bit tim 13:15h   četvrtak Almedina Šehić
Mladi hemičari 13:15h   petak Sehija Ražanica
Likovna sekcija 13:15h   petak Hasreta Abadžija
CIVITAS 13:15h   petak Amra Ajdin
Fotografska sekcija 13:15h   petak Mirela Šljivo


 

Komentariši