+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

P O Z I V za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2. 2023. do 28.2.2023. godine.

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

 

U prvi razred školske 2023/2024. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta. Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

 

Školsko područje Javne ustanove Osnovne škole  „Stari Ilijaš”  Ilijaš obuhvata sljedeće ulice: Donja Bioča, Donja Misoča, Donja Luka, Donji Malešići, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Gornja Luka, Gornji Malešići, Mlini, Ribarići, Stari Ilijaš, Kamenica, Hadžići, Karaula i Vlaškovo.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21).

 

Za upis djece u prvi razred školske 2023/2024. godine potrebno je da roditelj/staratelj, u periodu od 1.2. do 28.2.2023. godine, u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa,  preuzme sljedeću dokumentaciju neophodnu za upis djeteta u I razred:

1. Obrazac prijave za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2023/2024. godinu;

2. Uvjerenje o pohađanju obaveznog  program  za djecu  u godini  pred polazak u školu.

 

Navedenu dokumentacija roditelj/staratelj dostavlja na jedan od načina:

  • skenirana ili fotografisana putem e-maila:  stariilijas@bih.net.ba ili
  • lično u prostorije škole – kancelarija pedagoga, radni dan u terminu od 8:00 do 16:00.

 

Osim obrasca za prijavu i Uvjerenja o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu roditelji su dužni pribaviti i sljedeću dokumentaciju za dijete:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
  2. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća (u Domu zdravlja gdje dijete ima otvoren karton);
  3. CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

 

O terminu testiranja djeteta roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila koji je naveden u obrascu prijave za upis djeteta u prvi razred ili telefonskim putem.

Roditelji/staratelji će prilikom testiranja djeteta predati originalnu dokumentaciju.

 

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na:

kontakt telefon 033 402 300 i 033 402 400 ili

e-mail stariilijas@bih.net.ba

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn