+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

P O Z I V ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Na osnovu člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 9/20, 14/20), direktor Javne
ustanove Osnovna škola „Stari Ilijaš” Ilijaš, objavljuje Poziv za upis djece u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu.

Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole Stari Ilijaš za školsku 2020, 2021 godinu

Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2020,2021 godinu

Facebook
Twitter
LinkedIn