+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU- augustovski upisni rok

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u augustu, u terminu od 9.8. do 20.8. 2021. godine. 

U prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola  „Stari Ilijaš”  Ilijaš obuhvata sljedeće ulice: Donja Bioča, Donja Misoča, Donja Luka, Donji Malešići, Gornja Bioča, Gornja Misoča, Gornja Luka, Gornji Malešići, Mlini, Ribarići, Stari Ilijaš, Kamenica, Hadžići, Karaula i Vlaškovo.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole stariilijas@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Bosanski put 151, Stari Ilijaš, 71380 Ilijaš. Obrazac je u prilogu Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

  • Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
  • Certifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova;
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

 

O terminima testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem ili putem maila.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 033 402 300 i 033 402 400 ili e-mail stariilijas@bih.net.ba

Facebook
Twitter
LinkedIn