+387 33 402 300

+387 33 402 300

stariilijas@bih.net.ba

Bosanski put 151

Vijesti iz JU OŠ "Stari Ilijaš"

Nicholas M.Hill, Otpravnik poslova Ambasade SAD-a, uručio knjige iz građanskog obrazovanja u OŠ “Stari Ilijaš”

U okviru donacije školama u BiH zahvaćenim poplavama, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, uz podršku i u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu osigurao je preko 70 000 KM za štampu 23 650 udžbenika građanskog obrazovanja na tri jezika koji će biti upućen u 300 srednjih i 600 osnovnih škola u cijeloj zemlji. Za potrebe osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo bit će donirano 1100 udžbenika za učenike i didaktičko-metodički materijal za nastavnike.

Svečani prijem povodom uručenja donacije održan je danas u Osnovnoj školi “Stari Ilijaš“ u Ilijašu. Ugovor o saradnji potpisan je od strane Azemine Bogdanović predstavnice Prosvjetno-pedagogoškog zavoda Kantona Sarajevo i Sandre Sladaković predstavnice Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS. Prijemu i uručenju donacije prisustovao je i Nicholas M.Hill Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Sarajevu,Direktor OŠ “Stari Ilijaš“ Mahir Dević te mnogobrojni gosti i predstavnici medija.

Uvažavajući loše socio-ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini, CIVITAS i Američka ambasada u Sarajevu su još od uvođenja građanskog obrazovanja u osnovne i srednje škole donirali preko milion udžbenika kako bi svaki učenik dobio besplatan primjerak knjige. Važnost donacije udžbenika i samog građanskog obrazovanja istaknuo je Nicholas M. Hill Otpravnik poslova Ambasade SAD-a u Sarajevu: „Prije svega, želim reći da je ovo prvi put da sam u Ilijašu i jako mi je drago da sam tu. Mi zaista cijenimo što radimo sa našim partnerima na ovom projektu i radi se o tome da je CIVITAS pripremio udžbenike koje će donirati te smatramo da je to vrlo važna inicijativa. Mi se nadamo da ćemo nastaviti s ovim projektom iako je ovo samo početna, skromna donacija. Dakle, fokus ovog projekta jeste da se pokuša pomoći područjima koja su pogođena poplavama. Civilno odnosno građansko obrazovanje je jako važno i njime se postiže da građani budu uključeni te da učestvuju u političkim zbivanjima u zemlji, da utiču na situaciju i tu tom smislu ovo je dugoročni projekat.“

Budući da kvalitet nastavnog procesa zavisi i od kvalitetnih udžbenika, značaj ovakve vrste donacije za OŠ “Stari Ilijaš“ istakao je Direktor škole Mahir Dević: „Projekat donacije udžbenika mnogo znači za realizaciju nastave u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo i ja koristim priliku da se zahvalim i Američkoj ambasadi i CIVITAS-u. Ovaj put smo odlučila da dodjela knjiga bude u JU OŠ “Stari Ilijaš“ , koja je novoizgrađeni objekat i mnogo će nam značiti ovakva vrsta donacije za realizaciju nastavnog procesa. “

Osnovna škola “Stari Ilijaš“ simbol je novog početka za sve učenike i nastavnike te je upravo zbog toga svečano uručenje donacije realizovano u ovoj ustanovi. „S obzirom da su donacije namjenjene prije svega školskim bibliotekama, jako je bitno da pri prijemu donacije one stignu u školske prostorije. Osnovna škola “Stari Ilijaš“ otvorena je tek 1.septembra ove školske godine i zapravo označava novi početak za učenike koji su pohađali područne škole i nisu imali svoje prostorije. Dakle ovo je novi početak za učenike ove škole i oni će u ime svih školaraca u Kantonu Sarajevo primiti donaciju udžbenika za osnovne i srednje škole,a putem Prosvjetno-pedagoškog zavoda udžbenici će biti distribuirani u ostale škole“, kazala je Ivana Kešić program manager Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.

Tekst: Enisa Mešetović

Facebook
Twitter
LinkedIn