Obavještenje o održavanju popravnog ispita

1

Obavještavaju se učenici koji na kraju nastavne godine imaju jednu ili dvije ocjene nedovoljan (1) da popravni ispit mogu polagati u augustovskom ispitnom roku, a isti će se održati u sljedećim terminima:

24.08.2017. godine (četvrtak), 10:00 sati- pismeni dio ispita

25.08.2017. godine (petak), 10:00 sati usmeni dio ispita

Ispit će se polagati pred ispitnom komisijom koja je imenovana Odlukom Nastavnićkog vijeća

Učenici su obavezni  prijaviti polaganje popravnog ispita, a prijave se podnose na propisanim obrascima u sekretarijatu škole u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00 sati.